Boek direct
Hotel Jellentrup
Discount slider image

Boek direct

U boekt bij ons altijd tegen de beste prijs!

Onze website Andere boekingssites
Gratis WiFi
Beste prijsgarantie

IMPRINT

Hotel Jellentrup
Eigenaar Guido König Coronado Bogaz
Hüfferstr. 52
48149 Münster

Fon +49 (0) 251 / 9 81 05-0
Fax +49 (0) 251 / 9 81 05-40

info@hotel-jellentrup.de
www.hotel-jellentrup.de

Rechtsgebied: Münster

Verantwoordelijkheid voor de inhoud:
Guido König

Verkoopbelasting ID:

Identificatienummer voor de omzetbelasting volgens §27a Umsatzsteuergesetz:
Belastingnummer: DE250935416

 

KENNISGEVING VOLGENS DE ONLINE GESCHILLENBESLECHTINGSVERORDENING
Volgens de huidige wetgeving zijn wij verplicht de consumenten te informeren over het bestaan van het Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting, dat kan worden gebruikt om geschillen op te lossen zonder naar de rechter te hoeven stappen. De Europese Commissie is verantwoordelijk voor het opzetten van het platform. Het Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting is hier te vinden: http://ec.europa.eu/odr. Onze e-mail is: info@hotel-jellentrup.de

Wij wijzen er echter op dat wij niet bereid zijn deel te nemen aan de geschillenbeslechtingsprocedure in het kader van het Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting. Gebruik ons e-mailadres en telefoonnummer hierboven om contact met ons op te nemen.

DISCLAIMER - JURIDISCHE INFORMATIE

§ 1 Waarschuwing voor de inhoud

De gratis en vrij toegankelijke inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De aanbieder van deze website staat echter niet in voor de juistheid en actualiteit van het verstrekte gratis en vrij toegankelijke journalistieke advies en nieuws. Met name genoemde bijdragen geven de mening van de betreffende auteur weer en niet altijd de mening van de aanbieder. Het enkele feit dat de gratis en vrij toegankelijke inhoud wordt opgeroepen, schept geen contractuele relatie tussen de gebruiker en de aanbieder; in dit opzicht ontbreekt de intentie van de aanbieder om juridisch gebonden te zijn.

§ 2 Externe links

Deze website bevat links naar websites van derden ("externe links"). Deze websites vallen onder de aansprakelijkheid van de respectieve exploitanten. Toen de externe links voor het eerst werden gecreëerd, controleerde de provider de externe inhoud op eventuele wetsovertredingen. Op dat moment waren er geen wettelijke overtredingen. De aanbieder heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte pagina's. Het opnemen van externe links betekent niet dat de aanbieder de inhoud achter de verwijzing of link als de zijne aanneemt. Het is niet redelijk dat de aanbieder de externe links voortdurend controleert zonder concrete aanwijzingen van wetsovertredingen. Dergelijke externe links zullen echter onmiddellijk worden verwijderd indien wetsovertredingen bekend worden.

§ 3 Auteursrechten en naburige rechten

De op deze website gepubliceerde inhoud is onderworpen aan het Duitse auteursrecht en aanverwante wetgeving. Voor elk gebruik dat niet door het Duitse auteursrecht en de naburige rechten is toegestaan, is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder of de respectieve rechthebbende vereist. Dit geldt met name voor het kopiëren, bewerken, vertalen, opslaan, verwerken of reproduceren van inhoud in databanken of andere elektronische media en systemen. Inhoud en rechten van derden zijn als zodanig gemarkeerd. De ongeoorloofde reproductie of overdracht van individuele inhoud of volledige pagina's is niet toegestaan en wordt bestraft door de wet. Alleen de productie van kopieën en downloads voor persoonlijk, particulier en niet-commercieel gebruik is toegestaan.

De weergave van deze website in externe frames is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming.

§ 4 Bijzondere gebruiksvoorwaarden

Voor zover bijzondere voorwaarden voor individueel gebruik van deze website afwijken van de voorgaande leden, wordt dit uitdrukkelijk vermeld op de daartoe bestemde plaats. In dit geval zijn de bijzondere gebruiksvoorwaarden in het desbetreffende individuele geval van toepassing.

Bron: Afdruksjabloon van het JuraForum RA zoeken in uw omgeving.