Boek direct
Hotel Jellentrup
Discount slider image

Boek direct

U boekt bij ons altijd tegen de beste prijs!

Onze website Andere boekingssites
Gratis WiFi
Beste prijsgarantie

1. GEGEVENSBESCHERMING IN ÉÉN OOGOPSLAG

ALGEMENE INFORMATIE

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Voor meer gedetailleerde informatie over gegevensbescherming verwijzen wij naar ons privacybeleid dat onder deze tekst is opgenomen.

GEGEVENSVERZAMELING OP ONZE WEBSITE
Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. Zijn contactgegevens vindt u in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invoert in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen verzameld wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina is bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de website foutloos te kunnen aanbieden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt het recht om te allen tijde kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht om correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te eisen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het hiervoor in het impressum vermelde adres en voor verdere vragen over gegevensbescherming. Bovendien heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.


2. ALGEMENE OPMERKINGEN EN VERPLICHTE INFORMATIE
GEGEVENSBESCHERMING

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke informatie wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat gegevensoverdracht op het internet (bijvoorbeeld bij communicatie per e-mail) veiligheidslacunes kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

NOTA OVER DE VERANTWOORDELIJKE INSTANTIE

De gegevensbeheerder voor deze website is:

Hotel Jellentrup
Eigenaar Guido König Coronado Bogaz
Hüfferstr. 52
48149 Münster

Fon +49 (0) 251 / 9 81 05-0
Fax +49 (0) 251 / 9 81 05-40

info@hotel-jellentrup.de
www.hotel-jellentrup.de

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen, enz.) vaststelt.


INTREKKING VAN UW TOESTEMMING VOOR GEGEVENSVERWERKING

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Hiervoor volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast.

KLACHTRECHT BIJ DE BEVOEGDE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT

In geval van schending van de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft de betrokkene het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming is de commissaris voor gegevensbescherming van de deelstaat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van de functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u in de volgende link:

RECHT OP GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overhandigen. Indien u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL- OF TLS-ENCRYPTIE

Deze site gebruikt SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u naar ons als sitebeheerder stuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het hiervoor in het impressum vermelde adres en voor verdere vragen over persoonsgegevens.

BEZWAAR TEGEN RECLAMEMAILS

Wij maken bezwaar tegen het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal. De beheerders van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam-mails.

3. FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING
WETTELIJK VERPLICHTE FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING
In ons bedrijf zijn minder dan 10 werknemers belast met de verwerking van gegevens, zodat de aanstelling van een functionaris voor gegevensbescherming niet nodig is.

4. GEGEVENSVERZAMELING OP ONZE WEBSITE
COOKIES
Sommige internetpagina's maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, doeltreffender en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden bewaard.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch gewist aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat uw browser te herkennen bij een volgend bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als u cookies deactiveert, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gevraagde functies (bijv. winkelwagenfunctie) te bieden, worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies om uw surfgedrag te analyseren) worden opgeslagen, worden deze in deze gegevensbeschermingsverklaring afzonderlijk behandeld.

SERVERLOGBESTANDEN

De aanbieder van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze zijn:

 • browsertype en browserversie
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Referrer URL
 • Hostnaam van de computer die toegang heeft
 • Tijdstip van de serveraanvraag
 • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De grondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 lit. b DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat.

CONTACTFORMULIER

Als u ons via het contactformulier een aanvraag stuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, door ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens is daarom uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Hiervoor volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die tot de herroeping zijn uitgevoerd, blijft door de herroeping onaangetast.

De gegevens die u in het contactformulier hebt ingevoerd, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan ervan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat wij de verwerking van uw verzoek hebben voltooid). Dwingende wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onverlet.

5. PLUGINS EN TOOLS
GOOGLE KAARTEN

Deze site gebruikt de kaartendienst Google Maps via een API. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Google Maps wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en om de plaatsen die wij op de website aangeven gemakkelijk te kunnen vinden. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

PRIVACYVERKLARING

GEGEVENSBESCHERMING

De exploitanten van deze pagina's nemen
de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk
vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en dit
verklaring inzake gegevensbescherming.

Het gebruik van onze website is over het algemeen mogelijk zonder het verstrekken van
persoonlijke gegevens. Voor zover op onze pagina's persoonsgegevens worden verzameld
(bijv. naam, adres of e-mailadres) wordt verzameld op onze website, gebeurt dit altijd op een
mogelijk is, gebeurt dit altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden zonder uw
aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Wij wijzen erop dat datatransmissie op het internet niet
(bv. bij communicatie per e-mail) kunnen gaten in de beveiliging vertonen. Een volledige
bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

 

COOKIES

Sommige internetpagina's maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw
geen schade toebrengen aan uw computer en geen virussen bevatten. Cookies dienen om ons aanbod
gebruiksvriendelijker, doeltreffender en veiliger. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw
opgeslagen op uw computer en opgeslagen door uw browser.

De meeste cookies die we gebruiken zijn
cookies die wij gebruiken zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw
gewist. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert.
Deze cookies stellen ons in staat uw browser te herkennen bij een volgend bezoek.
de volgende keer dat u ons bezoekt.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd wanneer cookies worden geplaatst en
cookies en om cookies alleen in individuele gevallen toe te staan, om de acceptatie van cookies voor bepaalde
bepaalde gevallen of in het algemeen, alsmede om de automatische verwijdering van
cookies bij het sluiten van de browser. Als u cookies deactiveert, kan de functionaliteit van deze website
functionaliteit van deze website kan beperkt zijn.

 

SERVER LOGBESTANDEN

De provider van deze website verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden.
serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze zijn:

 • browsertype en browserversie
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Referrer URL
 • Hostnaam van de computer die toegang heeft
 • Tijdstip van de serveraanvraag

Deze gegevens kunnen niet aan specifieke personen worden toegewezen. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Wij behouden ons het recht voor deze gegevens later te controleren indien
als we concrete aanwijzingen krijgen van onrechtmatig gebruik.

 

CONTACTFORMULIER

Als u ons een vraag stelt via het contactformulier
formulier worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, met inbegrip van de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, gebruikt voor de
door u verstrekte contactgegevens worden door ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en in geval van
opgeslagen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

 

SSL-VERCIJFERING

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen
overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals vragen die u ons als beheerder van de site toestuurt.
als de beheerder van de site, gebruikt SSL-codering. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan het feit dat
verandert de adresregel van uw browser van "http://" in "https://" en door de
slotsymbool in de regel van uw browser.

Als SSL-codering is geactiveerd
de gegevens die u aan ons doorgeeft, kunnen niet door derden worden gelezen.

 

RECHT OP INFORMATIE, VERWIJDERING, BLOKKERING

U heeft te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking, alsmede het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor dit doel en voor verdere vragen over persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres.

 

Bron:
https://www.e-recht24.de/muster-datenschutzerklaerung.html

 

Copyright voor de foto's op de Vrijetijdspagina: Münsterland e.V.